Novinky


11.4.2018 19:00

V sobotu 14.4. brigáda, svoz šrotu, příprava hranice, sraz na zbrojnici 7:30, ÚČAST NUTNÁ


7.2.2018 14:21

Zdravotní prohlídka členů JSDH

Ohlašování pálení Facebook SDH Radvanice zaslat fotky

Info o SDH Radvanice

Stanovy sboru dobrovolných hasičů Radvanice (platné od 2015)

Název, sídlo a obvod působnosti

Náplň činnosti

Členství a jeho vznik

Zánik členství

Práva člena

Povinnosti člena

Kázeňská opatření

Každý člen SDH obce Radvanice se podrobuje dobrovolné kázni v plnění osobních úkolů a případných funkcí. Chrání čest a dobré jméno SDH obce Radvanice.
Chování člena, které je v rozporu se stanovami SDH a dobrými mravy se trestá:
a] pokáráním a uložením důtky
b] odvoláním z funkce
c] vyloučením ze sboru
O uložení disciplinárního opatření rozhoduje výbor sboru.
Člen má právo odvolat se k členské schůzi do jednoho měsíce ode dne doručení písemného rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření.

Orgány SDH obce Radvanice

Výbor

Revizní komise

Prapor, znak, stejnokroj, funkční označení

Oddíl mladých hasičů

Členský průkaz

Majetek a hospodaření sboru

Zánik sboru