Novinky


11.4.2018 19:00

V sobotu 14.4. brigáda, svoz šrotu, příprava hranice, sraz na zbrojnici 7:30, ÚČAST NUTNÁ


7.2.2018 14:21

Zdravotní prohlídka členů JSDH

Ohlašování pálení Facebook SDH Radvanice zaslat fotky

Info o SDH Radvanice

Stanovy sboru dobrovolných hasičů Radvanice (platné od 2015)

Název, sídlo a obvod působnosti

Náplň činnosti

Členství a jeho vznik

Zánik členství

Práva člena

Povinnosti člena

Členové mají povinnosti:
a] dodržovat stanovy SDH obce Radvanice,
b] plnit úkoly uložené výborem organizace a odpovědně vykonávat svěřené funkce,
c] aktivně se zúčastňovat při činnostech sboru,
d] hospodárně zacházet se svěřenými prostředky a majetkem SDH,
e] propagovat mezi spoluobčany požární ochranu a získávat další občany pro členství v SDH obce Radvanice

Kázeňská opatření

Orgány SDH obce Radvanice

Výbor

Revizní komise

Prapor, znak, stejnokroj, funkční označení

Oddíl mladých hasičů

Členský průkaz

Majetek a hospodaření sboru

Zánik sboru