Novinky


11.4.2018 19:00

V sobotu 14.4. brigáda, svoz šrotu, příprava hranice, sraz na zbrojnici 7:30, ÚČAST NUTNÁ


7.2.2018 14:21

Zdravotní prohlídka členů JSDH

Ohlašování pálení Facebook SDH Radvanice zaslat fotky

Info o SDH Radvanice

Stanovy sboru dobrovolných hasičů Radvanice (platné od 2015)

Název, sídlo a obvod působnosti

Náplň činnosti

Členství a jeho vznik

Zánik členství

Členství zaniká úmrtím, vystoupením nebo vyloučením člena.
Vystoupení je třeba písemně oznámit výboru sboru.
Vyloučen může být člen za jednání proti zájmům sboru, nebo spáchal-li trestný čin z pohnutek nízkých a nečestných a byl za tento čin pravomocně odsouzen.
Vyloučen by měl být též člen, který opakovaně hrubě poruší členské povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo nezaplatí členský poplatek. O vyloučení rozhodne výbor SDH prostou většinou a skutečnost dá na vědomí členské schůzi. Vyloučení se oznámí členovi písemně s udáním důvodu.

Práva člena

Povinnosti člena

Kázeňská opatření

Orgány SDH obce Radvanice

Výbor

Revizní komise

Prapor, znak, stejnokroj, funkční označení

Oddíl mladých hasičů

Členský průkaz

Majetek a hospodaření sboru

Zánik sboru