Novinky


11.4.2018 19:00

V sobotu 14.4. brigáda, svoz šrotu, příprava hranice, sraz na zbrojnici 7:30, ÚČAST NUTNÁ


7.2.2018 14:21

Zdravotní prohlídka členů JSDH

Ohlašování pálení Facebook SDH Radvanice zaslat fotky

Info o SDH Radvanice

Stanovy sboru dobrovolných hasičů Radvanice (platné od 2015)

Název, sídlo a obvod působnosti

Náplň činnosti

Členství a jeho vznik

Členství v SDH obce Radvanice je dobrovolné. Členem se může stát každý občan České republiky po dovršení 3. roku věku, který souhlasí se stanovami SDH a zaváže se, že se bude aktivně podílet při činnostech sboru. Zájemce(do 15 let zákonný zástupce) o členství podá písemnou žádost o přijetí za člena SDH obce výboru organizace. Na nejbližší členské schůzi se rozhodne hlasováním o přijetí žadatele do SDH obce Radvanice.

Členský poplatek na jeden rok je stanoven na 200 Kč se splatností na Výroční valné hromadě.

Členský poplatek je snížen o 50 % osobám mladších 18-ti let.

Člen, který se již nemůže aktivně podílet na plnění poslání SDH obce (zejména ze zdravotních důvodů, s ohledem na věk člena, ale i z jiného důvodu) se stává čestným členem.

O této skutečnosti rozhodne výbor SDH. Čestným členem se taktéž může stát fyzická osoba, která výraznou měrou podporuje chod sboru (sponzor atd.). O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze na návrh výboru.

Do celkové doby členství v organizaci se započítává i členství v předchozích sdruženích občanů, působících na úseku požární ochrany.

Zánik členství

Práva člena

Povinnosti člena

Kázeňská opatření

Orgány SDH obce Radvanice

Výbor

Revizní komise

Prapor, znak, stejnokroj, funkční označení

Oddíl mladých hasičů

Členský průkaz

Majetek a hospodaření sboru

Zánik sboru