Novinky


11.4.2018 19:00

V sobotu 14.4. brigáda, svoz šrotu, příprava hranice, sraz na zbrojnici 7:30, ÚČAST NUTNÁ


7.2.2018 14:21

Zdravotní prohlídka členů JSDH

Ohlašování pálení Facebook SDH Radvanice zaslat fotky

Info o SDH Radvanice

Stanovy sboru dobrovolných hasičů Radvanice (platné od 2015)

Název, sídlo a obvod působnosti

Náplň činnosti

Sbor dobrovolných hasičů obce Radvanice (dále jen SDH Radvanice) je sdružením občanů, působících na úseku požární ochrany. Je právnickou osobou podle zákona č. 83 / 1990., o sdružování občanů. Na základě § 75 zákona č. 133/1985 Sb., O POŽÁRNÍ OCHRANĚ ve znění pozdějších předpisů, pomáhá obci Radvanice při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že

a] připravuje členy k činnosti v JSDH obce Radvanice,
b] spolupracuje při zabezpečování činnosti JSDH obce,
c] se podílí na preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany,
d] se podílí na zpracování dokumentace požární ochrany obce,
e] se podílí na plnění úkolů při přípravě požární ochrany obce pro brannou pohotovost státu
f] se v případě vyhlášení stupňů povodňové aktivity členové zapojí zejména do skupin hlídkové služby,
g] připravuje mladé hasiče pro činnost v SDH a JSDH obce,
h] se podílí na kulturním životě města zejména organizováním kulturně-společenských akcí s propagací požární ochrany.

Členství a jeho vznik

Zánik členství

Práva člena

Povinnosti člena

Kázeňská opatření

Orgány SDH obce Radvanice

Výbor

Revizní komise

Prapor, znak, stejnokroj, funkční označení

Oddíl mladých hasičů

Členský průkaz

Majetek a hospodaření sboru

Zánik sboru