Novinky


11.4.2018 19:00

V sobotu 14.4. brigáda, svoz šrotu, příprava hranice, sraz na zbrojnici 7:30, ÚČAST NUTNÁ


7.2.2018 14:21

Zdravotní prohlídka členů JSDH

Ohlašování pálení Facebook SDH Radvanice zaslat fotky

Info o SDH Radvanice

Stanovy sboru dobrovolných hasičů Radvanice (platné od 2015)

Název, sídlo a obvod působnosti

Náplň činnosti

Členství a jeho vznik

Zánik členství

Práva člena

Povinnosti člena

Kázeňská opatření

Orgány SDH obce Radvanice

Výbor

Revizní komise

Prapor, znak, stejnokroj, funkční označení

Oddíl mladých hasičů

SDH obce Radvanice sdružuje děti a mládež od 3 do 18-ti let oddíle mladých hasičů.
Hlavní náplní při práci s dětmi a dorostem je vytvořit u nich kladný přístup k požární ochraně především, ale také vztah k přírodě a v neposlední řadě ke svornosti a jednotě.
Zájemci se po přijetí do oddílu řídí programovým plánem, který zpracovává vedoucí oddílu a schvaluje výbor sboru. Tento mimo jiné obsahuje:
- druhy požárního nebezpečí, jednoduché hasební prostředky,
- požární technika, základní druhy požární techniky,
- požární taktika, technický výcvik, požární sport,
- pořadové a tělesné cvičení,
- přírodopisné učení, chování k přírodě a pobyt v ní.

Členský průkaz

Majetek a hospodaření sboru

Zánik sboru