Novinky


11.4.2018 19:00

V sobotu 14.4. brigáda, svoz šrotu, příprava hranice, sraz na zbrojnici 7:30, ÚČAST NUTNÁ


7.2.2018 14:21

Zdravotní prohlídka členů JSDH

Ohlašování pálení Facebook SDH Radvanice zaslat fotky

Info o SDH Radvanice

Stanovy sboru dobrovolných hasičů Radvanice (platné od 2015)

Název, sídlo a obvod působnosti

Náplň činnosti

Členství a jeho vznik

Zánik členství

Práva člena

Povinnosti člena

Kázeňská opatření

Orgány SDH obce Radvanice

Výbor

Revizní komise

Prapor, znak, stejnokroj, funkční označení

SDH obce Radvanice má právo používat svůj prapor.
Znak na čepici vycházkového stejnokroje je znak SH ČMS s děleným státním znakem na zlatavé podložce.
Členové sboru mají právo nosit při slavnostních příležitostech vycházkový stejnokroj.
Členové SDH Radvanice a JSDH Radvanice nosí na slavnostních a pracovních stejnokrojích funkční označení shodné s funkčním označením členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
Čestnému členu přísluší nosit na vycházkovém stejnokroji označení nejvyšší dosažené funkce v době činného členství.

Oddíl mladých hasičů

Členský průkaz

Majetek a hospodaření sboru

Zánik sboru